Juoksuhaudat%208.10.2014%20001-normal.jp

Sateessa täyty mennä kuvaamaan näitä vuonna 1916 louhittuja miehistöpesäkkeitä.

Avasin Ylen koosteen sotamuistoista. Siihen on koottu noin 2000 paikkaa, jotka on merkitty karttaan. Tätä vuolteen rantaa ei esiintynyt kartassa. Onhan tämä paikka jo moneen kertaan mainittu erilaisissa dokumenteissa

Juoksuhaudat%208.10.2014%20005-normal.jp

 Näitä miehistösuojia on louhittu mäen takarinteeseen viisi-kuusi suojaa, joita ajan hammas on kaivertanut, mutta ne ovat kuitenkin hyvin näkyvissä. Osa jo sortuneita.

Juoksuhaudat%208.10.2014%20006-normal.jp

Tämä rinne on ollut puuton näiden rakentamisen aikoihin, nyt vankat kuuset kasvavat pesäkkeiden pohjilla.

Juoksuhaudat%208.10.2014%20009-normal.jp

Naitä rannapuoleisia juoksuhautoja on vaikea saada kuvattua.

Juoksuhaudat%208.10.2014%20010-normal.jp

 Vuolteelle suunnatut ampuma-aukot ovat täyttyneet, mutta varovainen saa olla kulkiessaan, ettei astu harhaan polkua kulkiessaan. Kaavasuunnitelmassa mainitaan, että juoksuhaudat on suojeltu 2 metriä molempiin suuntiin. Lieneekö suojeltu rakentamiselta, vain ihan metsänkäytöltä.

Tämän meidän talo on vuonna 1939 rakennettu näiden juoksuhautojen päälle. Tai oikeastaan, työt aloitettiin -39, mutta rakennusmiehet joutuivat talvisotaan. Rakentamista jatkettiin 1940 kun miehet tulivat sodasta. Talo on rakennettu osin kallion päälle, joten kellarikerros on hyvin matala. Silloin oli räjähteille tarpeellisenpaa käyttöä

  Nurmikolla näkyy vielä painaumat lähes 100 vuotta sitten tehdyistä pengerryksistä. Sakokaivoille löytyi sopivat poterot 1968 saneerauksessa.