Sieni%C3%A4%20tammen%20juurella%2022.9.%

   Joko on lahottajasieniä Hannes-nimisen tammen juurella? Sienikirjoista ei ollut apua lajin tunnistamiseen. Koivunkannoissa kasvavat ja pihanurmelle lahoavista juurista kasvavat mesisienet ovat erilaisia.

Sieni%C3%A4%20tammen%20juurella%2022.9.%