20200108_103524%20%282%29.jpg

En tiennytkään että puita istutetaan puutarhaan  ja lähimetsikköön muistopuiksi perheenjäsenten ja ystävien muistoksi. Kuitenkin laitoin punaisen merkkinauhan Laurin kuoleman jälkeen tähän, sillon kasvunsa aloittaneeseen pieneen männyntaimeen.

Tänään könysin tutisevin polvin kuvaamaan rehevästi kasvanutta pientä puuta. Dame Judin metsikössä kuvatussa "Puiden neljä vuodenaikaa" näytettiin hänen ihastuttava englantilainen metsikkönsä. Hyvin hoidettuun metsään hän oli istuttanut monta muistopuuta ystävilleen.

 Meillä suomessa metsät ovat melkein elinehto taloudellemme ja kuten kuvassta huomaa, myöskin lahopuuta jätetään turvaamaan luonnon monimuotoisuus.